Now Playing Tracks

Happy Mother’s Day sa mga dakilang Nanay ng buhay ko! :) Salamat po sa patuloy niyong pag-aalaga sakin. Kahit nasa heaven na si mommy, hindi ko naramdaman na nawalan ako ng isang ina kasi anjan lang po kayo handang umalalay at sumuporta. Mahal na mahal ko po kayo! Mommy, alam ko panatag ka na ngayon kasi okay na kaming magkakapatid. Miss na miss ka namin! I love you! #happy #mothersday #mommy #nanay #titanini #titawawan

Day 11: Had a very early morning breakfast with Sexy Dhae. :) So thankful to have had a good laugh with him after a long day/night of work. It’s always nice to be surrounded with people who can make you happy. :D Hoping to have more breakfast moments with you. :) #100happydays #day11 #whoopskirimoments #whoopskiri #NagHeLovesMeGamitAngDahonNgSibuyas #UnliChamporado #ServiceCharge #DiNaorient #Kantofreestyle #Seenzoned #Floorzoned

To Tumblr, Love Pixel Union